Β΄ ανάρτηση της μελέτης Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 8 – Περιοχή “ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ” Δ.Ε. Παλλήνης.

Δήμος Παλλήνης

Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 042/2024 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή «Β’ ανάρτηση της μελέτης Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 8 – περιοχή «ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ Δ.Ε. Παλλήνης» στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pallini.gr – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) καθώς και στο Δημοτικό κατάστημα (ΙΘΑΚΗΣ 12-Γέρακας-Γραφείο 9, τηλ. Επικοινωνίας 210-6604649 και 210-6604717, από Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 έως και Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024.

Ενημέρωση θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία από 9.00 π.μ.-13.00 μ.μ. είτε ηλεκτρονικά καταθέτοντας το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους στο e-mail : protokollo@0156.syzefxis.gov.gr, όπου και θα τους δοθεί απάντηση.

Όσοι διαφωνούν με την πρόταση της Πράξης Εφαρμογής, θα πρέπει μέσα στην αποκλειστική προθεσμία  της ανάρτησης των παραπάνω πινάκων και Σχεδίων , ήτοι από Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024 έως και 22 Μαρτίου2024, να καταθέσουν ΕΝΣΤΑΣΗ πλήρως τεκμηριωμένη αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται και συνοδευόμενη με αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρα. 12 του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων της ως άνω περιοχής δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα δήλωση ιδιοκτησίας, θα πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Δικαιολογητικά δήλωσης ιδιοκτησίας

Ένστασης

Δήλωσης Ιδιοκτησίας

Διάγραμμα Πράξης Εφαρμογής Π.Ε. 8 – ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ Β΄ Ανάρτηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο