Πρόσκληση στρατευσίμων κλάσης 2027 (γεννημένων το έτος 2006) στις Στρατολογικές υπηρεσίες για κατάθεση δελτίου απογραφής

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε στρατολογική υπηρεσία, Κέντρο εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδια προξενική αρχή.

Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους ή να αποστείλουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  • ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ.
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΜΚΑ)
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε την σχετική εγκύκλιο εδώ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο