Πρόγραμμα προαγωγής υγείας στα ΚΑΠΗ του Δήμου Παλλήνης με θέμα: «Πρώτες βοήθειες – η Γνώση Σώζει Ζωές»

Ενημέρωση από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας Ανατολικής Αττικής:
Κ.Α.Π.Η. Γέρακα, Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024
10:00 π.μ.
Κ.Α.Π.Η. Παλλήνης, Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
10:00 π.μ.
Κ.Α.Π.Η. Ανθούσας, Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024
10:00 π.μ.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο