ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΑΡΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΑΡΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Γαργηττός έχουν ολοκληρωθεί από το  έτος 2016 και έκτοτε εκκρεμεί η ολοκλήρωση των συνδέσεων των ακινήτων επί του κατασκευασμένου αγωγού ακαθάρτων.

Δεδομένου ότι βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας (παρ.1 του άρθ.2 του Π.Δ.6/1986, ΦΕΚ 3/Α΄/17-1-1986, παρ.1 του άρθ.6 της Υ.Α. Δ16γ/010/178/Γ/2009, ΦΕΚ 846/Β΄/6-5-2009 καθώς και αρθ. 3 της Υ.Α. Δ16γ/381/5/44/Γ/2012, ΦΕΚ 286/Β΄/13-2-2012) σε κάθε δρόμο που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων, η σύνδεση όλων των ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για την αποχέτευση ακαθάρτων που προέρχονται από οικοδομές ή άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σ' αυτά, παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ιθάκης 12-Γέρακας) στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων κατά του κορωνοϊού (σύμφωνα με το ΦΕΚ.4019/Β/20-09-2020 ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3η) και μετά από προγραμματισμένο  τηλεφωνικό ραντεβού  (2106604729) μέχρι 30-11-2021, τόσο για την υποβολή της σχετικής αίτησης, όσο και για την τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας που προκύπτει από τη σύνδεση του ακινήτου σας με το δίκτυο αποχέτευσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την νομοθεσία, καθώς και τον κανονισμό Ύδρευσης - Αποχέτευσης (αριθ. αποφ. 364/2017 – ΑΔΑ: 6ΝΙ4ΩΞΚ-5ΘΗ) επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις όπως παρακάτω :

Σε εκείνους τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν μερίμνησαν για σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο ακαθάρτων εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου ακαθάρτων που εξυπηρετεί το ακίνητο τους, ο Δήμος Παλλήνης δύναται να προχωρήσει στη χρέωση κατόπιν αυτοψίας τόσο της αναλογούσας δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης όσο και της δαπάνης κατασκευής σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.

Ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων έμπροσθεν των οποίων διέρχεται αγωγός ακαθάρτων συμμετέχουν εξίσου στην αναλογούσα δαπάνη κατασκευής του αγωγού αποχέτευσης και σύνδεσης με αυτόν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 1068/80 και το ΠΔ 6/86.

Εφόσον διαπιστωθεί ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύνδεση στο δίκτυο, ο Δήμος μπορεί να προβεί σε ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ τόσο από το αποχετευτικό δίκτυο όσο και το δίκτυο ύδρευσης, εκείνων των ακινήτων που έχουν συνδεθεί σε αυτό ΠΑΡΑΝΟΜΑ. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης ομβρίων και το άδειασμα τους.

Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Σημείωση :

Για την υποβολή της σχετικής αίτησης απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε απλές φωτοτυπίες):

1.    Απλό αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου, ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού Διαγράμματος

2.    Πίνακας σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας (εάν υφίσταται)

3.    Απλό αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση νομιμοποίησης του κτιρίου από την πολεοδομία

4.    Απλό αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)

5.    Απλό αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)

6.    Απλό αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ