Χρήσιμες Υπηρεσίες

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΕΗ 11770
ΔΕΗ Βλάβες 10506
ΔΟΥ Παλλήνης 210 6032940, 210 6032410
ΕΛΤΑ Γέρακα 210 6049667
ΕΛΤΑ Παλλήνης 210 6665287
ΕΥΔΑΠ Βλάβες 1021
ΙΚΑ Αγ.Παρασκευής 210 6060833 – 829
ΙΚΑ Σπάτων 210 6634221
Κτηματολογικό Γραφείο 210 6666131
ΟΑΕΔ Αγ.Παρασκευής 210 6010789
ΟΑΕΔ Παλλήνης 210 6033487, 210 6669914
ΟΑΣΑ 11185
Ύδρευση – Βλάβες – Διακοπή υδροδότησης 2106604701 (Από Δευτέρα έως Κυριακή, 08:00 έως 19:30), 2106604624 (Έκτακτες & επείγουσες περιπτώσεις
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο