ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Κοινωνικη Πολιτικη

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων, για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας ,  την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) .

Εισηγείται την έγκριση προϋπολογισμού για τα φιλανθρωπικά σωματεία.

Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό :

·        Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας,

·       Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.

·        Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.

·        Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας

·        Εισηγείται έκτακτη οικονομική βοήθεια λογω ένδειας

·        Εκδίδει και χορηγεί τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλιάρια ανασφαλίστων.

·        Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.

·        Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. 

·        Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά :

·         Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας,

·        Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.

·        Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

·        Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα  και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.

·        Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λπ.)

·        Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών

 

Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.

·        Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

·        Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.

·         Συνεργάζεται με τα αρμόδια γραφεία ΟΑΕΔ και συμμετέχει στον σχεδιασμό ή και υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους και προώθησης στην απασχόληση.

 

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :

·        τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών

·         την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο

·         την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών, την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση

·         τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων

·        την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων

 

Τμήμα Δημόσιας Υγείας

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

 Στο πλαίσιο αυτό:

·        Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, προληπτικής ιατρικής(μαστογραφιες, τεστ παπ)

·        Χορηγεί βεβαιώσεις στους άπορους και ανασφαλίστους μαθητές για την εγγραφή στο σχολείο σε συνεργασία με εθελοντές ιατρούς

·        Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής

·         Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.

·        Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας

·        Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

·        Αντιμετωπίζει τις ανθυγιεινές καταστάσεις και τα έκτακτα περιστατικά (νόσος των πτηνών, κλπ.) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς (Αστυνομία, Εισαγγελία, ΚΕΛΠΝΟ,Δ/νση Υγιεινής Υπουργείου )

 

Στο πλαίσιο αυτό:

·        Υποστηρίζει και φροντίζει την υγεία των δημοτών.

·        Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία του Δήμου.

·        Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.

·        Επιμελείται και συντονίζει τη λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων στην Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη.

·        Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος αιμοδοσίας και την διαχείριση της τράπεζας αίματος.

 

Τμήμα Πολιτισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

 

·        Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.

·        Μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου.

·        Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

·        Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.

·        Μεριμνά για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών πολιτιστικού περιεχομένου που είναι ενταγμένες σε ετήσια προγράμματα (Πολιτιστικές Εκδηλώσεις: Εκθέσεις, Θέατρο, Κινηματογράφος, διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ.).

·        Επεξεργάζεται προτάσεις δημιουργίας θεσμών για τη νεολαία. Σχεδιάζει προγράμματα εσωτερικών ή διεθνών ανταλλαγών νέων.

·        Οργανώνει και πραγματοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες.

·        Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών).

·        Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.

·        Εφαρμόζει το τοπικό πρόγραμμα της Διά Βίου Μάθησης.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διεύθυνση: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 25 Α, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Παλλήνη
(στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Παλλήνης)

ΦΑΞ: 2132031662

 

        

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ, τηλ. 2132031614

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΖΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. : 2132031607

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προϊσταμένη Τμήματος

Μαντούδη Αικατερίνη

2132031661

Αδειοδότηση Ιδιωτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, Έγκριση Προϋπολογισμού Φιλανθρωπικών Σωματείων, Πιστοποιητικά Οικονομικής Αδυναμίας, Παντοπωλείο, ΤΕΒΑ, Απογραφή Βαριάς Αναπηρίας

 

Αλευρά Σταυρούλα

 

2132031653

 

Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας

Χαραλαμπίδου Αναστασία (ένταξη)

2132031658

Σακκά Παναγιώτα (συνέχιση)

2132031652

Λέντζου Μαρία (συνέχιση)

2132031656

Επιδόματα Αιματολογικών Νοσημάτων, Κώφωσης ? Βαρηκοΐας, Τυφλότητας

 

Μάρκου Μαρία

 

2132031654

Επίδομα Απροστάτευτων Παιδιών, Στεγαστικής Συνδρομής, Ομογενών Προσφύγων, Διακοπές Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας

 

Οικονόμου Παναγιώτα

 

2132031660

Επίδομα Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, Κίνησης, Παραπληγίας ? Τετραπληγίας Ανασφαλίστων και Δημοσίου, Χανσενικών, Εγκεφαλικής Παράλυσης

 

 

Ασημακόπουλος Ηλίας

 

 

2132031659

Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφαλίστων, Βεβαιώσεις Αποδοχών για Φορολογική Χρήση, Βεβαιώσεις για χρήση στον ΟΓΑ

 

 Βουδούρη Αθανασία

 

2132031657

ΦΑΞ  :

 

2132031655


ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

 

Προϊσταμένη

Κωνσταντίνου Ελίνα,ψυχολόγος

2132031664

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 

2132031611,

2132031613

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Προϊσταμένη

Θώμου Βάσω

2132031605

 

Παπαθανασίου Ανθή

2132031606

 

Γκίκα Φωτεινή

2132031604

 

Λούντου Μαρία

2132031610

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Υψηλάντου 3, Παλλήνη

Τασιοπούλου Θεοδώρα

2106668888

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

Μιαούλη 28, Γέρακας

 

 

2106612890

Υπεύθυνη

Παπαδοπούλου Ελένη

2132031651

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ

Λ. Λεονταρίου

(4ο Δημ. Σχ. Παλλήνης)

 

 

 

2106032012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Λ. Λεονταρίου

(4ο Δημ. Σχ. Παλλήνης)

 

Κωνσταντίνου Ελίνα

 

2132031664

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Υψηλάντου 3, Παλλήνη

 

2106668888

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ιθάκης 12,
Δημαρχείο Παλλήνης-Γέρακα

 

 

2132031629

2132031665

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ