ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Δικαιολογητικα για το Τμημα Καταστηματων

Δικαιολογητικά για το Τμήμα Καταστημάτων

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Κουρέας - Κομμωτής

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τεχνίτης Χεριών Ποδιών

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Άδεια Μαζικής Αναψυχής

Αντικατάσταση Λόγω Προσθήκης Δραστηριότητας Μαζικής Αναψυχής Νομικά Πρόσωπα

Αίτηση υπεύθυνη Δήλωση Προσθήκης Δραστηριότητας

Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη Δήλωση Τήρησης Υγειονομικών Όρων

Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

Φυσικά Πρόσωπα

Αίτηση υπεύθυνη Δήλωση Προσθήκης Δραστηριότητας

Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη Δήλωση Τήρησης Υγειονομικών Όρων

Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

Αρχική Άδεια Μαζικής Αναψυχής

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Άδειας

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Προέγκρισης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

Υπεύθυνη Δήλωση Αντί Ποινικού Μητρώου

Λοιπές Περιπτώσεις Αντικατάστασης

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Αντικατάστασης

Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη Δήλωση Αντί Ποινικού Μητρώου

Νομικά Πρόσωπα

Υπεύθυνη Δήλωση Περί μη Επέκτασης

Υπεύθυνη Δήλωση

Φυσικά Πρόσωπα

Υπεύθυνη Δήλωση Περί μη Επέκτασης

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Γνωστοποίηση

Κουρεία κλπ

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΚΥΑ

Αρχική Δήλωση

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Προέγκρισης

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Γνωστοποίησης Κουρέα

Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού

Αντικατάσταση

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Γνωστοποίησης

Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη Δήλωση Παλαιού Ιδιοκτήτη

Αντικατάσταση Προσθήκη Δραστηριότητας

Αίτηση Αντικατάστασης-Προσθήκης Δραστηριότητας

Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

Υπεύθυνη Δήλωση Περί Τήρησης Υγειονομικών Όρων

Λιανική Διάθεση

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Προέγκρισης

Αίτηση Γνωστοποίησης

Αίτηση Αντικατάστασης Γνωστοποίησης

Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη Δήλωση Ορισμού Αποδοχής Υγειονομικού και Αγορανομικού Υπευθύνου

Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού

ΦΕΚ

Εγκύκλιος

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας

 

Κολυμβητικές

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Προέγκρισης

Δικαιολογητικά

 

Παιδότοποι

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Προέγκρισης

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση Άδειας

Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

Υπεύθυνη Δήλωση Αντί Ποινικού Μητρώου

ΦΕΚ

 

Πράξη Προσδιορισμού Καθισμάτων

Αίτηση Προσδιορισμού Καθισμάτων

Δικαιολογητικά

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ