Νέο σύγχρονο πολυσυμμετοχικό μοντέλο Διοίκησης στον Δήμο Παλλήνης εισήγαγε ο Δήμαρχος Χρήστος Αηδόνης

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024

Το νέο μοντέλο Διοίκησης του Δήμου Παλλήνης ετέθη σε εφαρμογή από τον Δήμαρχο Χρήστο Αηδόνη, την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024, κατά τη συνεδρίαση σώματος αποτελούμενο από στελέχη της Διοίκησης, Διευθυντές και Προϊσταμένους των υπηρεσιών.

Ο νέος τρόπος διοίκησης του Δήμου προβλέπει τις εβδομαδιαίες κοινές συνεδριάσεις στελεχών υπηρεσιών, με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας που έχει σοβαρό αντίκτυπο στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Δημότες.

Ο Δήμαρχος κατά την έναρξη λειτουργίας αυτού του Διοικητικού μοντέλου, το οποίο για πρώτη φορά εφαρμόζεται στον Δήμο, τόνισε πως με την ανάληψη των καθηκόντων του, διαπίστωσε τις παθογένειες που εστιάζουν στη σωστή αρχειοθέτηση και στην έλλειψη γνώσης για σειρά κρίσιμων θεμάτων. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με το προηγούμενο απόλυτα συγκεντρωτικό διοικητικό μοντέλο, αντανακλούσε σε μέτριες ή / και κακές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Η αλλαγή αυτού του τρόπου διοίκησης, ήταν μία απαίτηση των πολιτών με την ψήφο τους στις 8 Οκτωβρίου 2023, σημείωσε ο κ. Αηδόνης, και σε αυτή τη νέα προσπάθεια όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου θα έχουν καθοριστικό ρόλο, καθώς αποτελούν την «καρδιά» του Δήμου, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε.

Η πρώτη αυτή συνεδρίαση ανέδειξε και συγκεκριμένα θέματα, όπως την τεράστια ανάγκη για διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών, για μετεγκατάσταση διευθύνσεων στο νέο διοικητήριο της Ανθούσας, για ψηφιοποίηση αρχείων με προτεραιότητα στην πολεοδομία και τον εν γένει ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου, για εκπαίδευση προσωπικού, για εκσυγχρονισμό του τρόπου διαχείρισης των αιτημάτων πολιτών και άλλα πολλά.

Ο Δήμαρχος τέλος αναφέρθηκε στις συναντήσεις που γίνονται με Διευθυντές Σχολείων του Δήμου και στα σοβαρά ζητήματα και ανάγκες που προκύπτουν καθώς ο πληθυσμός συνεχώς αυξάνει, σε μία πόλη που οι κτιριακές υποδομές σε αυτό τον τομέα δεν ανταποκρίνονται σε πολλά επίπεδα.

Κατά το πέρας πρώτης αυτής ανοιχτής σύσκεψης, ορίστηκαν οι νέες συνεδριάσεις θεματικών και χωρικών οργάνων με διαφορετικές συνθέσεις και με σκοπό πάντα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο