Καθαριότητα

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η αποκομιδή́ κλαδευτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων στο Δήμο Παλλήνης. Ακόμη

Κυριακή, 26 Μαΐου 2024 H ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο