Υπηρεσίες

Δημοτικές υπηρεσίες

Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Υπηρεσία Καθαριότητας

Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης

Τεχνική Υπηρεσία

Περιβάλλον – Ανακύκλωση

Υπηρεσία Πρασίνου

Αλλοδαποί

Νομικά Πρόσωπα

Οργανισμός Π.Α. & Κ.Μ.

Κοινωφελής Επιχείρηση

Α' Βάθμια Σχολική Επιτροπή

Β' Βάθμια Σχολική Επιτροπή

Γραφείο Τύπου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο