Χάρτης Πόλης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΣΤΑΥΡΟΣ” Δ.Ε ΓΕΡΑΚΑ:

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα Κυκλοφοριακών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο