Συμπαραστάτης του Δημότη

Οι αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του Δημότη είναι:

  • Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου Παλλήνης.
  • Διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες μεταξύ των θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων και των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου Παλλήνης.
  • Υποχρέωση έγκαιρης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών στους προσφεύγοντες στο Συμπαραστάτη πολίτες.
  • Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων.
  • Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετησίας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
  • Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο