ΚΕΠ

ΚΕΠ Παλλήνης

ΚΕΠ ΓΕΡΑΚΑ
Ακαρνανίας και Καρδίτσης, Γέρακας,
Τηλέφωνο: 210 66 17 650
email: d.geraka@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πεντέλης 1 και Βυζαντίου, Παλλήνη,
Τηλέφωνο: 2132004400
email: d.pallinis-attikis@kep.gov.gr

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Παλλήνης
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο ως προς την πληροφόρηση των πολιτών, την διαμεσολάβηση με τις συνεργαζόμενες διοικητικές υπηρεσίες και την διεκπεραίωση των ανάλογων υποθέσεων που αφορούν στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μεταξύ πολίτη και κεντρικής διοίκησης και εξυπηρετούν υποθέσεις ηλεκτρονικά συνδεδεμένες με το πληροφοριακό σύστημα λειτουργίας των ΚΕΠ. Έχουν σημαντική συνεισφορά στην απλούστευση των διαδικασιών, στην μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και στην εκπαίδευση των πολιτών, και δη των πιο ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ως προς την χρήση των νέων τεχνολογιών  (gov.gr) και την ένταξη των νέων πληροφοριακών συστημάτων στις δημόσιες συναλλαγές. Αποτελούν το πιο προσιτό, ανθρώπινο αλλά και λυσιτελές πρόσωπο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Πώς γίνονται οι συναλλαγές μέσω ΚΕΠ;
|Οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν στα ΚΕΠ, είτε να κάνουν μια διαδικτυακή συνάντηση, με ραντεβού, μέσω myKEPlive  και να υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση που αφορά στην υπόθεσή τους. Παραλαμβάνουν το διοικητικό έγγραφο, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, είτε με φυσικό τρόπο, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στη θυρίδα τους. Όλες οι πληροφορίες με τα δικαιολογητικά που απαιτεί η εκάστοτε υπόθεση είναι αναρτημένες στα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (επιμορφωτική πύλη ψηφιακών υπηρεσιών gov.gr) αλλά παρέχονται και τηλεφωνικά στους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Τι είδους υπηρεσίες παρέχονται από τα ΚΕΠ;
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εξυπηρετούν δεκάδες πολιτών σε καθημερινή βάση επί ολοήμερου προγράμματος λειτουργίας (λειτουργία και το Σάββατο) διεκπεραιώνοντας υποθέσεις (φυσικά και on-line) που συνδέονται με όλα σχεδόν τα υπουργεία. Διαμεσολαβούν ως προς υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης (πχ: Υπουργεία Μεταφορών, Δικαιοσύνης) αλλά και της Αποκεντρωμένης διοίκησης (Δήμους ως προς δημοτολόγια, ληξιαρχεία ΑΠΕΔ, ασφαλιστικά ταμεία κλπ) διεκπεραιώνοντας τις αιτήσεις των πολιτών, στέλνοντάς τις στην αρμόδια υπηρεσία και παραλαμβάνοντας την τελική διοικητική πράξη την οποία και παραδίδουν στον πολίτη.

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών παρέχονται υπηρεσίες ενδεικτικά όπως:  θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, μεταβιβάσεις οχημάτων, ανανεώσεις άδειας οδήγησης, πιστοποιητικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (που αφορούν σε διαθήκη ή κληρονομιά ή πτώχευση ή δικαστική συμπαράσταση ή πιστοποιητικά μη δίωξης και ποινικού μητρώου), πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, μεταδημοτεύσεις, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης-γάμου-θανάτου, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, διόρθωση στοιχείων ΑΜΚΑ, υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (όπως αποζημίωση θεραπειών ειδικής αγωγής, οπτικών), πιστοποιητικά στρατολογίας, απογραφή στρατεύσιμων, αναβολή στράτευσης, διακοπή αναβολής στράτευσης,  ανανέωση κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ, παροχές μέσω voucher (market pass, youth pass κλπ) και πολλά άλλα.

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kep.gov.gr/

Πολλά από τα ανωτέρω αιτήματα μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά επιλέγοντας απλά κατά την υποβολή της αίτησης μέσω gov.gr το ΚΕΠ της επιλογής μας που θέλουμε να εξυπηρετηθούμε.

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)
Η προτεραιότητα για διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές τους συναλλαγές με το Δημόσιο, οδήγησε στη θέσπιση με το άρθρο 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών (τις οποίες σωρεύει από όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης), προκειμένου να συγκεντρωθεί το σύνολο τους σε έναν ιστότοπο του Δημοσίου.

Οι υπηρεσίες παρουσιάζονται με βάση τα «γεγονότα ζωής» (γέννηση, ασφάλιση, σύσταση επιχείρησης κ.ά.), ενώ υπάρχει και λειτουργία αναζήτησης για γρήγορη εύρεση αποτελεσμάτων.  Εναλλακτικά, υπάρχει και μια δευτερεύουσα ταξινόμηση των υπηρεσιών με βάση την οργανωτική δομή των φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες (υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, οργανισμοί,  κ.ά.). 

Το gov.gr στην ολοκληρωμένη του μορφή θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει όλες τις λύσεις και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο. Κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον, θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα. Θα είναι το ένα και μοναδικό σημείο επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο.

MyKeplive
Στόχος του myKEPlive, είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους πολίτες, χωρίς τη φυσική μετάβαση των πολιτών στα ΚΕΠ. Με το έργο δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference), η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχει στους πολίτες και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων τη δυνατότητα εξυπηρέτησή τους, για συγκεκριμένες διαδικασίες, από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Στην πλατφόρμα https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive, ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει, προκειμένου να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι την 29 Μάϊου 2021, 201 δήμοι όλης της χώρας με 249 Κ.Ε.Π.

mAigov – O «Ψηφιακός Βοηθός» του gov.gr στην υπηρεσία των πολιτών – Το Δημόσιο στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Ορόσημο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους αποτελεί ο πρώτος «Ψηφιακός Βοηθός» -«mAigov» Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργεί σήμερα στο gov.gr, για να διευκολύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, απλουστεύοντας και επιταχύνοντας τη διάδρασή τους με το Δημόσιο Τομέα. Ο ψηφιακός βοηθός θα συνεισφέρει επίσης στην μεγαλύτερη εξοικείωση του μέσου πολίτη με το gov.gr και την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών από το κράτος, το οποίο  αποτελεί μέρος της ευρύτερης ψηφιακής μετάβασης στην οικονομία του 21ου αιώνα.

Οι πολίτες μπορούν να συνομιλήσουν με τον «Ψηφιακό Βοηθό» τόσο από  το κινητό τους τηλέφωνο, όσο και από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Υποβάλλουν το ερώτημά τους σε φυσική γλώσσα, γραπτά ή φωνητικά, ώστε ο «Ψηφιακός Βοηθός» να τους βοηθήσει να εντοπίσουν με τρόπο απλό και φιλικό την υπηρεσία που ψάχνουν, ενώ στο τέλος της «συνομιλίας» έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την εφαρμογή. Η αναζήτηση πραγματοποιείται στις -έως σήμερα- 1610  υπηρεσίες του gov.gr και τις 3270 διοικητικές διαδικασίες του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών «MITOS».  Επισημαίνεται ότι το μοντέλο έχει συλλογιστική και απαντάει με βάση τα στοιχεία που καταχωρούνται. Λαμβάνει υπόψη την αρχική ερώτηση και διατηρεί στη μνήμη του τη συνομιλία κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη εμπειρία για κάθε χρήστη.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/8/2024

ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΓΕΡΑΚΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2106617650
EMAIL: d.geraka@kep.gov.gr

ΑΠΟ 1/7 ΕΩΣ 5/7 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00-20.00
ΑΠΟ 8/7 ΕΩΣ 12/7 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00
ΑΠΟ 15/7 ΕΩΣ 19/07 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00-20.00
ΑΠΟ 22/7 ΕΩΣ 26/07 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00
ΑΠΟ 29/7 ΕΩΣ 2/08 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00-20.00
ΑΠΟ 5/8 ΕΩΣ 9/08 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00
ΑΠΟ 12/8 ΕΩΣ 16/08 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00-20.00
ΑΠΟ 19/8 ΕΩΣ 23/08 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00
ΑΠΟ 26/8 ΕΩΣ 30/08 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 14.00-20.00
ΤΟ ΚΕΠ ΓΕΡΑΚΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΑΒΒΑΤΑ ΑΠΟ 08.00-13.15 (6/7, 13/7 ΚΑΙ 3/8)

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2132004400
EMAIL: d.pallinis-attikis@kep.gov.gr

ΑΠΟ 1/7 ΕΩΣ 5/7ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00
ΑΠΟ 8/7 ΕΩΣ 12/7 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00-20.00
ΑΠΟ 15/7 ΕΩΣ 19/07 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00
ΑΠΟ 22/7 ΕΩΣ 26/07 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00-20.00
ΑΠΟ 29/7 ΕΩΣ 2/08 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00
ΑΠΟ 5/8 ΕΩΣ 9/08 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00-20.00
ΑΠΟ 12/8 ΕΩΣ 16/08 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00
ΑΠΟ 19/8 ΕΩΣ 23/08 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00-20.00
ΑΠΟ 26/8 ΕΩΣ 30/08 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 08.00-14.00
ΤΟ ΚΕΠ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ ΑΠΟ 08.00-13.15 (20/7, 27/7 ΚΑΙ 31/8)

*ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΕΠ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ 10/8, 17/8 ΚΑΙ 24/8

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο