Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης

Η Υπηρεσία έχει σκοπό την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Ύδρευση  : 2106604622 – 2106604621– 2106604624  (Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00).

Αποχέτευση : 2106604623 – 2106604680 – 2106604624 (Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00).

Όμβρια 2106604723 – 2106604624(Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00)

Ύδρευση – Βλάβες : 2106604701,  (Από Δευτέρα έως Κυριακή, από 08:00 έως 19:00), 2106604705 (Από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:30 έως 13:30)

Ενημέρωση για διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης : 2106604600  μετά πατήστε 2 και 2106604701.

Αποχέτευση (κεντρικοί αγωγοί) – Βλάβες: Επιχειρησιακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ 1022  

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο