Υπηρεσία Καθαριότητας

Η Φιλοσοφία του Δήμου Παλλήνης στον τομέα της Καθαριότητας επικεντρώνεται στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία Καθαριότητας ως βασικός φορέας υλοποίησης του έργου αξιοποιεί τις βασικές συνιστώσες όπως η ανακύκλωση ως προτεραιότητα των προσπαθειών μας.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι στις μέρες μας σημείο αναφοράς και σύγκρισης του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Συνεπώς, ο σεβασμός στην αξία του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της ανάγκης να το προστατεύσουμε πρέπει να συνυπάρχει αρμονικά με την ανάγκη της δόμησης και της αξιοποίησης της γης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σχεδιάζουμε μια πόλη ζωντανή, λειτουργική, ευχάριστη και φυσικά πράσινη εφάμιλλη της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Η υιοθέτηση της θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς που πρέπει να αγγίζει καθέναν, είναι βέβαια ευθύνη του πολίτη. Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων και η εναπόθεση τους στους σωστούς κάδους, η μέριμνα για καθαριότητα γύρω από τις οικίες έπειτα από κατασκευές, η μη απόρριψη σκουπιδιών στο δρόμο και πολλές αντίστοιχες κινήσεις βελτιώνουν την εικόνα της πόλης μας, εμποδίζουν την κακοσμία προσφέροντας στην συλλογική υγιεινή και απαλλάσσουν το περιβάλλον από αυτά τα υλικά.

Ωστόσο η προσπάθεια για μια καθαρή και περιβαλλοντικά φιλική πόλη είναι συνεχής. Η διεύθυνση καθαριότητας εργάζεται ανελλιπώς για να προσφέρει τις υπηρεσίες της αλλά δεν γίνεται τίποτα χωρίς την ουσιαστική συμβολή του δημότη.

Ασχολείται αποκλειστικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων, τον οδοκαθαρισμό και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων.

Διαθέτει στόλο απορριμματοφόρων, πλυντηρίων κάδων, σαρώθρων, μηχανημάτων πλύσης οδοστρωμάτων και άλλων σύγχρονων οχημάτων και εξοπλισμού κατάλληλων για την αποτελεσματική καθαριότητα της πόλης. Έχει και την ευθύνη ενός μέρους της αισθητικής εμφάνισης της πόλης, αφού εφαρμόζει τον Κανονισμό Καθαριότητας της πόλης, με έμφαση στην πρόληψη.

Η προσπάθεια για μια καθαρή και περιβαλλοντικά φιλική πόλη δε σταματάει ποτέ. Η διεύθυνση καθαριότητας εργάζεται για να προσφέρει τις υπηρεσίες της σ’ αυτό τον τομέα.

Για να δείτε τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης, κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να δείτε το Τοπικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Παλλήνης, κάντε κλικ ΕΔΩ 

Τηλέφωνα:  2106662140 – 2106662156

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2132031608

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο