Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης υλοποιεί μία σειρά δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη του δήμου μας.

Αποτελεί τη “μηχανή” κατασκευής και συντήρησης έργων που εκτελούνται από το Δήμο ενώ είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή διαγωνισμών δημοσίων έργων και για την επίβλεψη της κατασκευής αυτών.

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων έχει την ευθύνη της μελέτης και εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία ή της επίβλεψης μελέτης κι εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους και που περιλαμβάνουν την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, επισκευάσει ή συντηρήσει ο Δήμος.

Επίσης ασχολείται με έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής (κατασκευές κόμβων και διαβάσεων, γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων κλπ.), έργα διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (π.χ. πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κλπ.). καθώς και ηλεκτρομηχανολογικά έργα και συντήρηση του εξοπλισμού.

Ταυτόχρονα η Τεχνική Υπηρεσία είναι η αρμόδια για την κατάρτιση προδιαγραφών μελετών και τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών σε τρίτους (σύνταξη διακηρύξεων, τευχών προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συμβάσεων κλπ.), για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους, τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ελέγχου και φυσικά για τον έλεγχο και την έγκριση παραλαβής έργων που εκτελέστηκαν από εργολάβους για λογαριασμό του Δήμου.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων συντήρησης η Τεχνική Υπηρεσία συγκροτεί, προγραμματίζει και παρακολουθεί τα συνεργεία του Τμήματος. Στο τμήμα αυτό τα συνεργεία είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης κτιριακών έργων, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, οδοποιίας και άλλων τεχνικών έργων υποδομής.

Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων τα συνεργεία μεριμνούν για την επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων, για την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση όταν πρόκειται για παράνομες, κάθε είδους πινακίδων και για την τοποθέτηση προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών. Ακόμη, διενεργεί εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης οδών και εκπονεί μελέτες που αφορούν στην κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων και στις προδιαγραφές και το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών.

TEXNIKH YΠΗΡΕΣΙΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – 2106604717

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ)

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  – 2106604649


ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – 2106604647

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ – 2106604653   


ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ – 2106604722 
ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – 2106604729
ΝΟΥΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – 2106604723


ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – 2106604641


ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ:
 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – 2106604717

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – 2106604717

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – 2106604717

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο