Περιβάλλον – Ανακύκλωση

Το πρώτο ολοκληρωμένο πανελλαδικά Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών  Στερεών Αποβλήτων, με πενταετές πλάνο και προγραμματισμό, σχεδίασε, αποφάσισε και υλοποιεί ο Δήμος Παλλήνης

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, εκτιμήθηκε ως απολύτως αναγκαίος, με στροφή προς την επεξεργασία των αποβλήτων ως πόροι, αναγνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία τους μπορεί να μετατραπεί προς όφελος του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της οικονομίας.

Το κλειδί για την χάραξη της εν λόγω στρατηγικής είναι η ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων, με έμφαση στην μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση τους, που οδηγεί σε μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και σ? ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων για τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, στην πενταετία, ο Δήμος Παλλήνης σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα αστικά στερεά απόβλητα.

Οι στόχοι είναι:

Βελτιώνουμε τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων μέσα από  τον επαναπροσδιορισμό της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων, με την αύξηση της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της μείωσης των απορριμμάτων που τελικά διατίθενται προς υγειονομική ταφή.

Αυξάνουμε την ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώνουμε  – κομποστοποιούμε, χωρίς να αυξάνεται το ρεύμα των αποβλήτων εφαρμόζοντας τη συλλογή δύο ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών σε όλα τα νοικοκυριά, εφόσον είναι εφικτό, από το 2015

Διαχειριζόμαστε τα υπόλοιπα απορρίμματα μας με σκοπό: τη μείωση των ποσοτήτων που οδηγούνται στην υγειονομική ταφή

Βεβαιωνόμαστε στο ότι η στρατηγική μας έχει διαδοθεί αποτελεσματικά μέσω: διαλόγου με όλους τους συμμέτοχους μας, της επικοινωνίας της στρατηγικής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης στο ευρύ κοινό, εξασφαλίζοντας εκπαίδευση και πληροφορίες που αφορούν τα απόβλητα και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για όλους.

Οι πέντε προτάσεις του Δήμου Παλλήνης μέσα από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αστικών  Στερεών Αποβλήτων, αφορούν:

Στη σταδιακή μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών συλλογής, διαλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων, με σκοπό την μείωση του κόστους για τους δημότες.

στην υιοθέτηση συστημάτων διαλογής στην πηγή η οποία θα οδηγήσει σε καθαρά υλικά που θα μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν.

στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων.

στη διαρκή και μόνιμη καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και τη σταδιακή μετάβαση από τη συλλογική ευθύνη και στην ατομική ευθύνη.

στη θέσπιση μέτρων και όρων για τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων που θα οδηγήσουν στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων.

Η φιλοσοφία του Δήμου Παλλήνης εναρμονίζεται με τον ν.4042/2012, στον οποίο ενσωματώθηκε η Κοινοτική Οδηγία 2008/98, σχετικά με τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων (ποσοστό ανακύκλωσης στο 50% έως το 2020 κ.λ.π.).

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο των παραπάνω, ο Δήμος Παλλήνης αποφάσισε  την συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και επίδειξη σχεδίου πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα», με τη δημιουργία Green Point, ενώ προχωρά και σε συνεργασία με το Παν/μιο Αθηνών για τη διαχείριση βιοαποβλήτων.

Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση ως βασική συνιστώσα της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί την προτεραιότητα των προσπαθειών μας. Στο Δήμο Παλλήνης έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια για την ανακύκλωση των Στερεών αποβλήτων.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Με αυτή την έννοια η αυτόνομη αξία του περιβάλλοντος, η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά θα πρέπει να διαπερνά όλες μας τις προσπάθειες για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Το χρωστάμε άλλωστε στους εαυτούς μας, μα κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται. Μια προσπάθεια όπως αυτή με σκοπό την βελτίωση του περιβάλλοντος και την εξυγίανσή του από την αλόγιστη κατάχρηση του ανθρώπου χρειάζεται πάνω από όλα τους πολίτες.

Ανακύκλωση είναι η επεξεργασία υλικών που, αν και τα προορίζαμε για απορρίμματα, διατηρούν μέρος της αξίας τους και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν,ωφελώντας το περιβάλλον και την οικονομία.

Ο σημερινός τρόπος ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των σκουπιδιών που παράγουμε καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των συσκευασιών που καταλήγουν στα απορρίμματα. Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασιών αποτελεί σημαντική μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, Η ΝΕΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

  • Συσκευασιών – Μπλε κάδοι – Ο μπλε κάδος της ανακύκλωσης τα ανέχεται όλα! Εκτός από τα σκουπίδια
  • Χαρτί – Κίτρινοι κάδοι. Τοποθετήσεις: σε  όλα τα σχολεία και των τριών δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Παλλήνης και σ όλα τα δημοτικά καταστήματα
  • Οικιακή Κομποστοποίηση. Φτιάξτε από το φαγητό σας, το λίπασμά σας! Ο Δήμος Παλλήνης έχει διανείμει 1500 κάδους οικιακής κομποστοποίησης σε κατοίκους της περιοχή μας που ενδιαφέρθηκαν,  ενώ το πρόγραμμα συνεχίζετε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 66 06 624
  • Γυαλί. Ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση γυαλιού έχουν τοποθετηθεί σε δύο κεντρικές πλατείες του Δήμου Παλλήνης: Στην Πλατεία Μακεδονίας της ΔΕ Γέρακα και στην Πλατεία Ελευθερίας της ΔΕ Παλλήνης.
  • Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές
  • Ανακύκλωση μπαταριών.  Ο Δήμος Παλλήνης, με άξονα τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ένα καλύτερο περιβάλλον, έχει ήδη προχωρήσει και στην ανακύκλωση των μπαταριών, σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΗΣ – Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών. Στήλες συλλογής μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα δημοτικά καταστήματα
  • Ανακύκλωση πράσινου – κλαριά. Τηλεφωνούμε στην Υπηρεσία καθαριότητας όταν έχουμε συγκεντρώσει όγκο κλαδεμένων δέντρων
  • Μπαζα ποικοδομικά υλικά- Ανακύκλωση αποβλήτων οικοδομής. Τα απόβλητα αυτά δεν μπορούν πλέον να πετιούνται στη φύση προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και υποβαθμίζοντας το φυσικό περιβάλλον και διαταράσσοντας το οικοσύστημα.
  •  Ενδύματα – υποδήματα – Μπορντό κάδοι Ανακύκλωσης Ρούχων και Παπουτσιών. Ο Δήμος Παλλήνης κατέλαβε τη δεύτερη θέση Πανελλαδικά για το 2013 στην ανακύκλωση ρουχισμού και υπόδησης, συγκεντρώνοντας 8 τόνους μεταχειρισμένων ρούχων και παπουτσιών, μέσα από τους 15 κάδους που έχουν τοποθετηθεί και στις τρεις δημοτικές ενότητες

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – MΠΛΕ ΚΑΔΟΙ

Συνδυάζοντας την καθαριότητα με την περιβαλλοντική πολιτική ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία η εφαρμογή του προγράμματος Ανακύκλωσης με τους Μπλε Κάδους. 

Μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Παλλήνης για το περιβάλλον αφορά στην Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση των συσκευασιών αφορά στη διάσωση του περιβάλλοντος άρα την ίδια τη ζωή μας. Σκεφτείτε ένα μικρό μόνον παράδειγμα: ένας τόνος ανακυκλωμένου χαρτιού ισοδυναμεί με τον χαρτοπολτό που παράγουν 17 δέντρα. Επιπλέον, για την ανακύκλωση χαρτιού απαιτείται 40% λιγότερη ενέργεια απ’ ότι για τη διαδικασία παραγωγής χαρτιού από ξύλο. Έχει υπολογιστεί ότι μόνο στην Αττική, 200.000 τόνοι χαρτιού καταλήγουν ετησίως στα σκουπίδια, αντιπροσωπεύοντας το 20% του συνόλου των απορριμμάτων της κάθε χρόνο. Για την παραγωγή αυτού του όγκου χαρτιού θυσιάστηκαν 3.400.000 δέντρα και καταναλώθηκαν 68.000.000 κυβικά νερού, δηλαδή μια ποσότητα νερού που θα κάλυπτε τις ανάγκες του πληθυσμού τις Αττικής για 80 ημέρες! Γνωρίζοντας πόσο ζεστά είναι πια τα καλοκαίρια μας καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη ούτε μια σταγόνα νερού.

“Ανακυκλώνω” σημαίνει, ουσιαστικά, αξιοποιώ τα απορρίμματα. Με αυτό τον τρόπο, οι ειδικοί μπορούν να μετατρέψουν άχρηστα και επικίνδυνα για τον άνθρωπο υλικά, σε χρήσιμα και ακίνδυνα. Με την ανακύκλωση των σκουπιδιών μας επιτυγχάνουμε διπλό όφελος για το περιβάλλον, διότι από τη μια πλευρά αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τη ρύπανση και από την άλλη, εξοικονομούμε ενέργεια και υλικά.

Η ανακύκλωση εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη, και οι πολίτες των χωρών αυτών σέβονται και ενισχύουν τη διαδικασία. Η συστηματική ανακύκλωση ήρθε επιτέλους και στην πόλη μας. Γίνεται τώρα πραγματικότητα η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων. Όχι πια με ερασιτεχνικές πρωτοβουλίες αλλά συγκροτημένα, με το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης απορριμμάτων, δηλαδή με τους γνωστούς Μπλέ Κάδους.

Κάθε σπίτι να έχει σε μικρή απόσταση έναν μπλε κάδο και να μπορούν όλοι, ακόμα και οι ηλικιωμένοι και οι συμπολίτες μας που δεν μπορούν να διανύσουν μεγάλη απόσταση, να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση. Έτσι, σε όλο το Δήμο υπάρχει πια μια σπουδαία υποδομή οικολογικής δραστηριότητας και μένει να ενισχυθεί από την δική μας ευαισθησία.

Το Πρόγραμμα όμως δεν σταματάει στους μπλε κάδους. Συζητείται ακόμη η προοπτική τοποθέτησης ειδικών κάδων, μεγαλύτερης χωρητικότητας, για τις μεγάλες συσκευασίες. Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους δημότες να συμπαρασταθούν στις ενέργειες του Δήμου για ένα πιο καθαρό περιβάλλον και για μια πιο όμορφη πόλη. Αν η καθαριότητα είναι Πολιτισμός τότε η ανακύκλωση είναι Παιδεία. Οι Παλληνιώτες διαθέτουν και τα δύο!

Χρήσιμες συμβουλές:

Ποια υλικά μπορώ να πετώ στο μπλε κάδο της ανακύκλωσης;

χαρτοκιβώτια, χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων από χυμούς και γάλατα,

αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά και μπύρες,

γυάλινα μπουκάλια κάθε είδους μικρά, μεγάλα πλαστικά μπουκάλια νερού, αναψυκτικών, απορρυπαντικών, τροφίμων κλπ

σιδερένιες κονσέρβες από γάλα, τρόφιμα κλπ

έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία)

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση;

Δεν υποβαθμίζεται το φυσικό περιβάλλον

Επιβραδύνεται η εξάντληση των φυσικών πόρων

Δεν γεμίζει η επιφάνεια της γης με υλικά που φαίνονται άχρηστα, αλλά στην ουσία είναι χρήσιμα και πολύτιμα – Αντίθετα τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται ξανά

Δεν επιβαρύνονται στο πολλαπλάσιο οι Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, για τους οποίους τόσες διαφωνίες έχουν προκύψει και αυξάνεται η διάρκεια ζωή τους.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο