Δημοτικές Υπηρεσίες

Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Υπηρεσία Καθαριότητας

Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης

Πολεοδομία

Τεχνική Υπηρεσία

Περιβάλλον – Ανακύκλωση

Υπηρεσία Πρασίνου

Αλλοδαποί

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο