Δημοτικό & Τοπικά Συμβούλια

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

Αντιδήμαρχοι

Τοπικό Συμβούλιο Ανθούσας

Τοπικό Συμβούλιο Γέρακα

Τοπικό Συμβούλιο Παλλήνης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο