ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Δελτια Τυπου

Ο.Π.Α.Κ.Μ. Δήμου Παλλήνης - Συμπληρωματικός πίνακας αποτελεσμάτων τοποθέτησης βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης ανακοινώνει συμπληρωματικό πίνακα αποτελεσμάτων τοποθέτησης βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για τις θέσεις που δημιουργήθηκαν από μη εγγραφές.

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δ.Ε Γέρακα την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση - στο Δημαρχείο Δ.Ε. Γέρακα (επί της οδού Ιθάκης 12), την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί:

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε στην 16 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, και ώρα 19:00, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τ.Α'/11-03-2020) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του".

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Παράταση έως 30/9 για αιτήσεις σύνδεσης με την Αποχέτευση

Παράταση έως 30/9 για αιτήσεις σύνδεσης με την Αποχέτευση

 

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Προσωρινή αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών στις ΔΕ Παλλήνης και Ανθούσας, λόγω εσφαλμένων μηδενικών χρεώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος

Ενημερώνουμε τους κατοίκους των ΔΕ Παλλήνης και Ανθούσας, οι οποίοι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, είχαν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, εσφαλμένες μηδενικές χρεώσεις για Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού, λόγω μηχανογραφικού λάθους στο Κεντρικό Σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ, ότι:

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου Παλλήνης.

Δημοσίευση των αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης υποψηφίων (μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων) σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 2021-2022.

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Συνεργασία του Δημάρχου Παλλήνης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

Συνεργασία του Δημάρχου Παλλήνης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση: Τοπική επέκταση και Ανάρτηση Σχεδίου Πόλεως στην Δ.Ε. ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ του Δήμου Παλλήνης στο Ο.Τ. 8008

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 081-2021 (ΑΔΑ: 69ΞΜΩΞΚ-ΠΩΝ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή Ανάρτηση της «Τοπικής επέκτασης και Ανάρτησης Σχεδίου Πόλεως στην Δ.Ε. ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ του Δήμου Παλλήνης στο Ο.Τ. 8008» στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pallini.gr - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) καθώς και στο Δημοτικό κατάστημα (ΙΘΑΚΗΣ 12-Γέρακας-Γραφείο 9, τηλ. Επικοινωνίας 210-6604649 και 210-6604717) από ΔΕΥΤΕΡΑ 20-09-2021 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-10-2021 για υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας.

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση: «Τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως της Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης για την άρση ασυμφωνίας επί της Διαδημοτικής οδού ΙΑΣΩΝΟΣ με τον Δήμο Πεντέλης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 082-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΥΕΩΞΚ-Α8Ω) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή Ανάρτηση της «Τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως της Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης για την άρση ασυμφωνίας επί της Διαδημοτικής οδού ΙΑΣΩΝΟΣ με τον Δήμο Πεντέλης» στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pallini.gr - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) καθώς και στο Δημοτικό κατάστημα (ΙΘΑΚΗΣ 12-Γέρακας-Γραφείο 9, τηλ. Επικοινωνίας 210-6604649 και 210-6604717) από ΔΕΥΤΕΡΑ 20-09-2021 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-10-2021.

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση: Τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 309 της Δ.Ε. Γέρακα και αντικατάστασης οικοπέδου προς αποκατάσταση ιδιοκτησίας λόγω ρυμοτόμησης από την Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε. «ΣΤΑΥΡΟΣ» στην Δ.Ε. Γέρακα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 083-2021 (ΑΔΑ: 9Η4ΓΩΞΚ-ΣΒΤ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή Ανάρτηση της « Τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 309 της Δ.Ε. Γέρακα και αντικατάστασης οικοπέδου προς αποκατάσταση ιδιοκτησίας λόγω ρυμοτόμησης από την Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε. «ΣΤΑΥΡΟΣ» στην Δ.Ε. Γέρακα» στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pallini.gr - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) καθώς και στο Δημοτικό κατάστημα (ΙΘΑΚΗΣ 12-Γέρακας-Γραφείο 9, τηλ. Επικοινωνίας 210-6604649 και 210-6604717) από ΔΕΥΤΕΡΑ 20-09-2021 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-10-2021.

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021