ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»

Δήμος Παλλήνης
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο