Ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2024) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Δήμος Παλλήνης
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο