Προσκληση σε συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου, την Πεμπτη 23 Ιουνιου 2016

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) στις  23 ΙΟΥΝΙΟΥ, του έτους 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 19:00,  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

1.       Λήψη απόφασης περί  έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.

2.       Λήψη απόφασης περί  έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.

3.       Λήψη απόφασης περί έγκρισης  χωροθέτησης  των χρήσεων του  Κ..Χ.. στο ΟΤ μεταξύ των οδών Λ. Ανθούσας- Αιδηψού–Αγ. Μηνά -Κοιμήσεως Θεοτόκου.    4.       Λήψη απόφασης περί έγκρισης  τροποποίησης του Ο.Τ. 355 στη θέση ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ  Ι της ΔΕ Γέρακα, Δήμου Παλλήνης.   

5.       Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και τρόπου διενέργειας για το έργο με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ  ΓΕΡΑΚΑ», αρ. μελ. 18/2016.   

6.       Λήψη απόφασης περί έγκρισης  μελέτης  και τρόπου διενέργειας για το έργο με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 19/2016.    7.    Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και τρόπου διενέργειαςγια το έργο με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ», αρ. μελ. 20/2016.   

8.       Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ TMHMATOΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Ε1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ».

9.       Λήψη απόφασης περί  έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ», αρ.μελ.14/2008.

10.    Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης άδειας επισκευής και απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ευρυτανίας 9 στη ΔΕ Γέρακα Δήμου Παλλήνης.   

 

 

11.    Λήψη απόφασης για σύσταση Επιτροπής για σύνταξη πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρω βία στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ».

12.    Λήψη απόφασης περί  σύστασης μιας (1) θέσης με σχέση ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ Δήμου Παλλήνης, σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

13.    Λήψη απόφασης περί   έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΕΠ  ΑΤΤΙΚΗΣ 2020 με τίτλο: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».

14.    Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη υλοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Οσίας Ανθούσας, την περίοδο από 8 έως 11 Ιουλίου, έγκριση των απαιτούμενων δαπανών και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.     

15.    Λήψη απόφασης περί, απόδοσης στις σχολικές επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

16.    Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησηςτης χρήσης στοΔήμοΠαλλήνης, υπηρεσιακούοχήματος μάρκας,ιδιοκτησίαςτης Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α.

17.    Λήψη απόφασης περί  έγκρισης χορήγησης  παράτασης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της εταιρείας Λυχνία Α.Ε. Υιοί Θ. Βγόντζα, με τίτλο «Προμήθεια σταντς που θα φιλοξενούν ενημερωτικά φυλλάδια στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης των δημοτών του Δήμου μας».

18.    Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

19.    Λήψη απόφασης περί  αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στη  περιοχή «Π.Ε11 -ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ»  Δ.Ε  Παλλήνης στο όνομα ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ.

20.    Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στη περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Δ.Ε  Παλλήνης στο όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ.

21.    Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ΄άριθμ. 160/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου.    

22.    Λήψη απόφασης περί έγκρισης του απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης».

23.     Λήψη απόφασης περί έγκρισης του απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης».

24.    Λήψη απόφασης περί έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.  έτους 2015

25.    Λήψη απόφασης περί έγκρισης  προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων για το έτος  2016 του Ειδικώς Αναγνωρισμένου  Φιλανθρωπικού  Σωματείου  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,με την επωνυμία: «ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ,«ΟΙ ΑΓΙΟΙΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

 

 

 

 

 

 

 

 

26.     Λήψη απόφασης περί έγκρισης  προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων για το έτος  2016 του Ειδικώς Αναγνωρισμένου  Φιλανθρωπικού  Σωματείου  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝΑΤΟΜΩΝ ΗΧΑΡΑ (Κ.Ε.Α.).

27.    Λήψη απόφασης περί έγκρισης  επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στο όνομα ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ.

28.    Λήψη απόφασης περί έγκρισης  επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στο όνομα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ.

29.     Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων και θάμνων που εκφύονται επί της οδού Λευκών Ορέων.

30.    Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ΄άριθμ. 134/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου.

31.    Λήψη απόφασης για διαγραφές και τακτοποιήσεις  σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.

Γέρακας,  17 -06 -2016

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                

 

                                                      ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ      

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ