ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Το πρωτο πανελλαδικα, πενταετες, Στρατηγικο Σχεδιο Διαχειρισης Αστικων Στερων Αποβλητων

Το πρώτο ολοκληρωμένο πανελλαδικά Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών  Στερεών Αποβλήτων, με πενταετές πλάνο και προγραμματισμό, σχεδίασε, αποφάσισε και υλοποιεί ο Δήμος Παλλήνης.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, εκτιμήθηκε ως απολύτως αναγκαίος, με στροφή προς την επεξεργασία των αποβλήτων ως πόροι, αναγνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία τους μπορεί να μετατραπεί προς όφελος του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της οικονομίας.

Το κλειδί για την χάραξη της εν λόγω στρατηγικής είναι η ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων, με έμφαση στην μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση τους, που οδηγεί σε μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και σ’ ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων για τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, στην πενταετία, ο Δήμος Παλλήνης σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα αστικά στερεά απόβλητα.

Οι στόχοι είναι:

 • Βελτιώνουμε τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων μέσα από  τον επαναπροσδιορισμό της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων, με την αύξηση της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της μείωσης των απορριμμάτων που τελικά διατίθενται προς υγειονομική ταφή.
 • Αυξάνουμε την ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώνουμε  - κομποστοποιούμε, χωρίς να αυξάνεται το ρεύμα των αποβλήτων εφαρμόζοντας τη συλλογή δύο ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών σε όλα τα νοικοκυριά, εφόσον είναι εφικτό, από το 2015
 • Διαχειριζόμαστε τα υπόλοιπα απορρίμματα μας με σκοπό: τη μείωση των ποσοτήτων που οδηγούνται στην υγειονομική ταφή
 • Βεβαιωνόμαστε στο ότι η στρατηγική μας έχει διαδοθεί αποτελεσματικά μέσω: διαλόγου με όλους τους συμμέτοχους μας, της επικοινωνίας της στρατηγικής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης στο ευρύ κοινό, εξασφαλίζοντας εκπαίδευση και πληροφορίες που αφορούν τα απόβλητα και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για όλους.

Οι πέντε προτάσεις του Δήμου Παλλήνης μέσα από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αστικών  Στερεών Αποβλήτων, αφορούν:

 • Στη σταδιακή μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών συλλογής, διαλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων, με σκοπό την μείωση του κόστους για τους δημότες.
  • στην υιοθέτηση συστημάτων διαλογής στην πηγή η οποία θα οδηγήσει σε καθαρά υλικά που θα μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν.
  • στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων.
  • στη διαρκή και μόνιμη καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και τη σταδιακή μετάβαση από τη συλλογική ευθύνη και στην ατομική ευθύνη.
  • στη θέσπιση μέτρων και όρων για τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων που θα οδηγήσουν στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων.

Η φιλοσοφία του Δήμου Παλλήνης εναρμονίζεται με τον ν.4042/2012, στον οποίο ενσωματώθηκε η Κοινοτική Οδηγία 2008/98, σχετικά με τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων (ποσοστό ανακύκλωσης στο 50% έως το 2020 κ.λ.π.).

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο των παραπάνω, ο Δήμος Παλλήνης αποφάσισε  την συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και επίδειξη σχεδίου πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα», με τη δημιουργία Green Point, ενώ προχωρά και σε συνεργασία με το Παν/μιο Αθηνών για τη διαχείριση βιοαποβλήτων.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ