Ο Δημος Παλληνης συμμετειχε στο Συνεδριο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ»

Ο Δήμος Παλλήνης συμμετείχε στο Συνέδριο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» που διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με την Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ στις 15 -16 Φεβρουαρίου 2019 στη Λάρισα, κατόπιν πρόσκλησης συμμετοχής με ομιλία με θέμα: «Πολιτικές για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και την αύξηση Προσβασιμότητας, ΣΒΑΚ Δήμου Παλλήνης».

Τον Δήμο Παλλήνης εκπροσώπησε με εισήγηση, η Προϊσταμένη Τμήματος Κυκλοφοριακών Έργων καΔήμητρα Μπίθα, η οποία είναι και Συντονίστρια της ομάδας έργου ΣΒΑΚ του Δήμου Παλλήνης, με ειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής. Στην εισήγηση παρουσιάστηκε η πορεία των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο μας για τα οποία έχει υπογραφεί σύμβαση, ύστερα από χρηματοδότηση του Πράσινου ταμείου (έτη 2016-2017) και εκπονούνται σε συνεργασία με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την εταιρεία Lever.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που εμπνέεται από τις αρχές του ενιαίου σχεδιασμού της συμμετοχής και της αξιολόγησης, ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας και μετακινήσεων των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη και την περίμετρό της.

Ο όρος Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα βασίζεται στο τρίπτυχο

1. Οικονομικής βιωσιμότητας (βέλτιστες οικονομικές λύσεις)

2. Περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (βελτίωση της ποιότητας ζωής) και

3. Κοινωνικής βιωσιμότητας (εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης για όλους καθώς και ενός συνεκτικού κοινωνικά περιβάλλοντος, χάρις κυρίως στη συνδυασμένη λειτουργία διαδρομών κίνησης και σημείων στάσης σε υψηλής ποιότητας χώρους που προσφέρουν ευκαιρίες κοινωνικοποίησης). Στόχος είναι η στροφή από τις «Μεταφορές» στην «Προσπελασιμότητα».

Για τα ΣΒΑΚ Δήμου Παλλήνης έχει παραδοθεί η πρώτη φάση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επόμενη φάση της ολοκληρωμένης ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης συστήματος μεταφορών στην οποία περιλαμβάνεται και η πρώτη διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 4/3/2019.

Επίσης παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά του Δήμου Παλλήνης που επιδιώκει να αλλάξουν με τα ΣΒΑΚ, με μέτρα -παρεμβάσεις και πολιτικές για την βιώσιμη κινητικότητα και την αύξηση της προσβασιμότητας, καθώς και οι επεμβάσεις που έχουν γίνει στον Δήμο Παλλήνης σχετικά με την Βιώσιμη Κινητικότητα έως σήμερα.

Έγινε αναφορά σε μερικές δράσεις όπως σύνταξη Κανονισμού Πεζοδρόμων Πεζοδρομίων και θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ, Προτάσεις μελετών Κυκλοφοριακών Κόμβων (π.χ. Έβρου -Τρικάλων έτος 2018), Αναπλάσεις πλατειών και δημιουργία θέσεων στάθμευσης (π.χ. πλατεία Αγίου Τρύφωνα έτος 2017), Τροποποιήσεις Κυκλοφοριακών Μελετών π.χ.(μονοδρομήσεις, μείωση ταχύτητας και κατασκευή διαβάσεων πεζών κλπ έτη 2015- σήμερα), Εγκατάσταση στη Πλατφόρμα του GIS (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών) ψηφιακών χωρικών δεδομένων του Δήμου, ως κεντρική οργάνωση δεδομένων, τα οποία αναλύονται κατάλληλα μέσω ψηφιακών χαρτών (έτη 2016-σήμερα) και μεταφορά δεδομένων για ανάγκες του ΣΒΑΚ, Συμμετοχή στο 20ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (Γκάζι 2016) , Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (έτος 2018), Συμμετοχή σε ημερίδα για ΣΒΑΚ στους ΟΤΑ στο ΙΝΕΠ (έτος 2017), ΠΕΔΑ (έτος 2018), Συμμετοχή σε εσπερίδα για τα ΣΒΑΚ από τη Γενική γραμματεία του Υπουργείου μεταφορών και υποδομών στη ΛΑΕΔ (έτος 2017), κλπ.

Με τα ΣΒΑΚ ο Δήμος Παλλήνης θα προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Βιώσιμη Κινητικότητα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ