Δημοσια διαβουλευση - προτασεις για τον επανασχεδιασμο του κομβου Εβρου - Τρικαλων - Γερακα - Αιτωλιας - Εναρξη Διαβουλευσης για τον κομβο Τρικαλων - Εβρου και επι των οδων Γερακα και Εβρου (Διαχειριση σταθμευσης)

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

•        Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α')

•        Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 102Α')

•        Τον Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α')

•        Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ. 57/Α’/23.3.1999), όπως αυτός τροποποιήθηκε (Ν. 3542/2007 ΦΕΚ 50/Α/2.3.2007 και Ν.4530/2018 ΦΕΚ 59/Α/30.03.2018) και ισχύει.

•        Την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη για τη ΔΕ Γέρακα που έχει εγκριθεί με την υπ'αρίθμ. 27/2004 απόφαση ΔΣ και σχετικές τροποποιήσεις της.

•        Την υπ'αρίθμ. πρωτ.34550/5-11-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

Εγκρίνει

Να κληθούν οι φορείς και οι δημότες σε Διαβούλευση προκειμένου να υποβάλλουν τις απόψεις τους είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, είτε στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δήμου μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών (με την ένδειξη "ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ, ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ"), ώστε να εντοπιστούν και αξιολογηθούν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Η ως άνω Διαβούλευση  θα λάβει χώρα 20 (είκοσι) ημέρες και τα σχέδια θα αναρτηθούν στα γραφεία του τμήματος Κυκλοφοριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στο site του Δήμου (wwwHYPERLINK "http://www.pallini.gr/".HYPERLINK "http://www.pallini.gr/"pallini.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΒΡΟΥ

Ο Δήμαρχος 

Αθανάσιος Ηλ. Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ