Διακηρυξη: «Σιτιση μαθητων Ειδικων Γυμνασιων-Λυκειων Δημου Παλληνης για το σχολικο ετος 2018-2019"

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 381/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΝ66ΩΞΚ-Δ6Ω), προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16): «Σίτιση μαθητών Ειδικών Γυμνασίων-Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2018-2019», διάρκειας ενός (1) σχολικού έτους. Τα υπό προμήθεια είδη έχουν CPV: 15894210-6 «Σχολικά γεύματα». 

Διακήρυξη με τίτλο «Σίτιση μαθητών Ειδικών Γυμνασίων-Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2018-2019», με CPV: 15894210-6, δαπάνης 379.925,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 471.107,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), με δικαίωμα προαίρεσης ποσότητας έως 15% ποσού 56.987,50€ πλέον ΦΠΑ 24% (δαπάνη προαίρεσης 70.664,50€ με ΦΠΑ), ήτοι συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και προαίρεσης 541.771,50 €

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ