ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2017 για τη συναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα Ν. Αττικής

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ