Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, την Πεμπτη 4 Μαϊου 2017

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε  σε συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 4η Μαΐου   2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. , για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.

 

2.

Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης.

 

3.

Λήψη απόφασης για έλεγχο και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2016», αρ. μελ. 29/2016 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

 

4.

Λήψη απόφασης για κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας».

 

5.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο 2 του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2016-2017».

 

6.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 30/2016 και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

 

7.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 58/2016 προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

 

8.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπάνης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών παροχών ύδρευσης (φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα κ.λ.π.) έτους 2017».

 

9.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπάνης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ έτους 2017».

 

10.

Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Υπηρεσία τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

11.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία Μπάμης Α. & Σια Ο.Ε. Οικοδομική-Χρώματα-Σιδηρικά-Υπηρεσίες Καθαρισμού-Μεσιτείες Παραγωγή Χρωμάτων-Βερνικών & Εισαγωγή-Εξαγωγή αυτών, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού».

 

12.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρείαG4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. με δ.τ. «G4S SECURE SOLUTIONS S.A.»,  για την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας. 

 

13.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρείαG4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. με δ.τ. «G4S SECURE SOLUTIONS S.A.»,  για την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας. 

 

14.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.για την προμήθειαμε τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών».

 

15.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.για την προμήθειαμε τίτλο «Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος».

 

16.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε.-Εμπόριο οικοδομικών υλικών,για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων»

 

17.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής στην εταιρεία «RED’S Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 498/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου.

 

18.

Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 32/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

19.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών έκδοσης κάρτας καυσαερίων (K.E.K) 2017, Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 

20.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών έκδοσης κάρτας καυσαερίων (K.E.K) 2017, Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

21.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (K.E.K) 2017, Διοικητικής Υπηρεσίας.

 

22.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών έκδοσης κάρτας καυσαερίων (K.E.K) 2017, Κοινωνικής Υπηρεσίας.

 

23.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση Βασίλειος Πανταζής κατά  δήμου Παλλήνης.

 

24.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί μη άσκησης ένδικου μέσου σε ανώτερο βαθμό για την υπόθεση ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΚΟΡΑΧΑΗ ΣΟΦΙΑ. 

 

25.

Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς ενός φωτοτυπικού μηχανήματος από την εταιρεία ARCANIABETA, για τις ανάγκες του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα.

 

26.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή της  υπολόγου ΣΙΩΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 57,31 € για ανανέωση μίσθωσης γραμματοθυρίδας στα ΕΛΤΑ για το έτος 2017.

 

27.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή του  υπολόγου ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 29,00 € για την πληρωμή τελών για ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας καυσαερίων έτους 2017, των αυτοκινήτων της Τεχνική Υπηρεσίας.

 

28.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή της  υπολόγου ΛΙΒΑΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 426,00 € για την πληρωμή τελών για ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας καυσαερίων έτους 2017, των αυτοκινήτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 

29.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή της  υπολόγου ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 105,00 € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2017, του φορτηγού αυτοκινήτου ΥΗΤ 9058 Υπηρεσίας Πρασίνου.

 

30.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών έτους  2017.

 

 

31.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών έτους 2017.

 

32.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπάνης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ  για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος στην υπόθεση ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ κατά ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

 

33.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπάνης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ  για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, στην υπόθεση ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κ λοιποί  κατά ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

 

34.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπάνης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ  για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, κατάθεση εφέσεως, στην υπόθεση ΕΥΕΡΓΕΤΑ ΒΕΛΙΩΤΗ  κατά ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

 

35.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπάνης για αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας Κ. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ- Ε. ΤΣΙΑΝΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, στην υπόθεση ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ  κατά ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

 

36.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπάνης για αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας Κ. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ- Ε. ΤΣΙΑΝΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, στην υπόθεση ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  κατά ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

 

                       

Γέρακας,  28-04-2017

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ