Προσκληση ιδιοκτητων γεωτεμαχιων πολεοδομικων ενοτητων Π.Ε1 Καραουζι , Π.Ε 8 – Παπαχωραφι , Π.Ε 9-Μαριζα & Π.Ε13 Νεα Παλληνη

Ο Δήμαρχος Παλλήνης ανακοινώνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ. 364/2016 απόφαση του ενέκρινε την ανάρτηση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων της μελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  Π.Ε1 ΚΑΡΑΟΥΖΙ ,  Π.Ε 8 –ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ ,Π.Ε 9-ΜΑΡΙΖΑ & Π.Ε13 ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ της Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των εν λόγω Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων που θα αναρτηθούν , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. έως 1 μ.μ. από

 16 Ιανουαρίου 2017 έως 14 Φεβρουαρίου 2017 στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΙΘΑΚΗΣ 12 -ΓΕΡΑΚΑΣ Γραφείο 9 -1ος όροφος, και να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας και τυχον ενστάσεις  προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά  :

 Κάθε ιδιοκτήτης (Επικαρπία και και ψιλή κυριότητα) μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας (έντυπο που παρέχεται από την Τεχν. Υπηρεσία του Δήμου ή από διαδίκτυο) πρέπει να υποβάλλει :

 1. Aντίγραφο  τίτλων ιδιοκτησίας που θα φτάνει πίσω μέχρι την

     28-05-2014,

 2.  Αντίγραφο μερίδας του κάθε ιδιοκτήτη (Επικαρπία και και ψιλή κυριότητα) του ακινήτου από   28-05-2014 μέχρι σήμερα, (πρωτότυπο).

 3. Πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας(αντίγραφο)  ,

4.  Πιστοποιητικά βαρών , διεκδικήσεων, κατασχέσεων(πρωτότυπα ισχύουν μέχρι 08/11/2016, ημερομηνία λειτουργίας Εθνικού Κητματολογίου), 

5. Αντίγραφο Κτηματολογικού διαγράμματος Εθνικού Κτηματολογίου με

    Αεροφωτογραφία . 

6. Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου(λειτουργία Κτηματολογίου Παλλήνης 08-11-2016.

                                                                                                                                                                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                                                    Δήμου  Παλληνης

                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΜΑΡΙΖΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΑΟΥΖΙ

 

 

 

.

 


 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ