Υπηρεσια Υδρευσης Αποχετευσης

Η Υπηρεσία έχει σκοπό την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

  

Τηλέφωνα επικοινωνίας : Ύδρευση  : 2106604622 - 2106604621  (Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00) Αποχέτευση : 2106604623 - 2106604680 (Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00) Όμβρια - Ύδρευση - Αποχέτευση  : 2106604624  (Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00) Ύδρευση : Βλάβες - Διακοπή υδροδότησης ( ενημέρωση  στο τηλ. 2106604600 και μετά πατήστε 2) : 2106604701,  (Από Δευτέρα έως Κυριακή, από 08:00 έως 19:30). 2106604705

Έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις (Ύδρευση) : 2106604725   Αποχέτευση(κεντρικοί αγωγοί) - Βλάβες : Επιχειρησιακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ 1022   Ώρες εξυπηρέτησης κοινού ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 8:00 ΕΩΣ 13:30 &  

 

 

                                

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ