Υπηρεσια Υδρευσης Αποχετευσης

Η Υπηρεσία έχει σκοπό την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

 

Ύδρευση  : 2106604622 - 2106604621  (Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00)

Αποχέτευση : 2106604623 - 2106604680 (Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00) 

Ύδρευση ? Βλάβες ? Διακοπή υδροδότησης : 2106604701  (Από Δευτέρα έως Κυριακή, από 08:00 έως 19:30)

 

Έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, εκτός του παραπάνω ωραρίου : 2106604624  

Αποχέτευση(κεντρικοί αγωγοί) - Βλάβες: Επιχειρησιακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ 1022

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 8:00 ΕΩΣ 13:30 &

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 8:00 ΕΩΣ 13:00

                                

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ