Ανακοινωσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής & Κοιν.Μέριμνας Δήμου Παλλήνης"

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων(χρηματαποστολής)"

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Προκήρυξη διακήρυξης για την "Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π."

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος Δ.Ε. Παλλήνης"

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος Δ.Ε. Γέρακα"

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Διακήρυξη διαγωνισμού για την "Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας και Δ.Ε. Παλλήνης 2016"

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Διακήρυξη διαγωνισμού για την "Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα 2016"

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Παλλήνης, την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016