Ανακοινωσεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος Δ.Ε. Γέρακα"

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Διακήρυξη διαγωνισμού για την "Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας και Δ.Ε. Παλλήνης 2016"

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Διακήρυξη διαγωνισμού για την "Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα 2016"

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Παλλήνης, την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαη Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα, την Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Διακήρυξη διαγωνισμού για την "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Γέρακα 2016"

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 13 Απριλίου

Παρασκευή, 08 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016