Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 4 Μαϊου 2017

Τρίτη, 02 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Τετάρτη 3 Μαϊου 2017

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα, την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Προκήρυξη διακήρυξης διαγωνισμού για τις "Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία"

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Προκήρυξη διακήρυξης διαγωνισμού για τις "Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου"

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017 του OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Τσιμεντόστρωση παρόδου τμήματος οδου Ορφέως Δ.Ε. Παλλήνης"

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Τσιμεντόστρωση παρόδου τμήματος οδου Ορφέως Δ.Ε. Παλλήνης"

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017