Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη διακήρυξης για την "Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης"

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015