Ανακοινωσεις

Διευκρίνιση σχετικά με το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Προκήρυξη διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους»

Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2016

Προκήρυξη για την "Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου"

Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016