Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η  ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ θέματος

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η  ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ θέματος, σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 8η ΙΟΥΛΙΟΥ , ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ  και ώρα 15:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων

Τρίτη, 08 Ιουλίου 2014

Aνακοίνωση - Κάλεσμα Εθελοντών Πυρόσβεσης για Εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Όπως κάθε χρόνο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο κίνδυνος πυρκαγιάς πολλαπλασιάζεται, λόγω των ειδικών συνθηκών. Ο Δήμος Παλλήνης, πιστεύοντας στην ανάγκη ενίσχυσης της υπάρχουσας προστασίας με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών, προχωράει σε δράση εκπαίδευσης

Πέμπτη, 03 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 11η  ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων

Πέμπτη, 03 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Παλλήνης, την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο  Οινοποιείο Πέτρου  ( Λεωφόρο Μαραθώνος  117 ) στις 1/7/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:45, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Προκήρυξη θέσεων εργασίας, ορισμένου χρόνου, από το Δήμο Παλλήνης

Προκήρυξη θέσεων εργασίας, ορισμένου χρόνου(8μηνών) από το Δήμο Παλλήνης

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Μελέτη Πράξη Εφαρμογής Περιοχών ΠΕ1 Καραούζι - ΠΕ8 Παπαχωράφι, ΠΕ9 Μάριζα & ΠΕ13 Νέα Παλλήνη

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Παλλήνης ύστερα από την υπ? αριθ. 159/2014 απόφαση του Δ.Σ καθώς και την 33154/25434/13-06-2014εγκριτική του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Καλείστε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,- Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 26 ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και  ώρα 16:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014