Ανακοινωσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(8 μήνες)

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και τηλεφωνικών συσκευών

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Ανθούσας την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015