Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Πρόκλσηση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ισότητας, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες περιοχής Ασυρμάτου

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες περιοχής Κάτω Μπαλάνας

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016