Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Επούλωση λακκουβλών στη Δ.Ε. Ανθούσας"

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση ανεξάρτητης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια "Γραφικής ύλης κ.λπ.»

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, Την Τετάρτη 7 Δεκεμβίου 2016

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016

Διευκρινήσεις για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού»

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016

Προσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση ανεξάρτητης σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016