Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους Δήμου Παλλήνης»

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε Β' συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε Α' συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Επούλωση λακκουβλών στη Δ.Ε. Ανθούσας"

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση ανεξάρτητης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια "Γραφικής ύλης κ.λπ.»

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016