Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση ιδιοκτητών γεωτεμάχιων πολεοδομικών ενοτήτων Π.Ε1 Καραούζι , Π.Ε 8 – Παπαχωράφι , Π.Ε 9-Μάριζα & Π.Ε13 Νέα Παλλήνη

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Κατασκευή θέσεων στάθμευσης στον Άγιο Τρύφωνα Δ.Ε. Παλλήνης"

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

YΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την προκήρυξη «Προμήθειας φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας»

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για τις διαγραμμίσεις οδών Δήμου Παλλήνης

Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2017

Προκήρυξη διακήρυξης για το "Κτήριο Διοικητικών Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών Δ.Ε. Ανθούσας"

Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2017