Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Απολογιστικά στοιχεία και ισολογισμός 2012 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοιν. Μέριμνας Δήμου Παλλήνης

Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016

Απολογιστικά στοιχεία και ισολογισμός 2013 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοιν. Μέριμνας Δήμου Παλλήνη

Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016

Απολογιστικά στοιχεία και ισολογισμός 2014 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοιν. Μέριμνας Δήμου Παλλήνης

Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016

Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες των φορέων του Δήμου Παλλήνης»

Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016