Ανακοινωσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου»

Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε Β' δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Πρόκληση σε Α' δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, καθρεπτών κλπ. Δ.Ε. Γέρακα»

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη διακήρυξης διαγωνισμού για την παροχή "υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου"

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Ανθούσας, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015