Ανακοινωσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER)»

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 11 Απριλίου 2017

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017

Προκήρυξη διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Κτίριο Διοικητικών και Πολιτιστικών Λειτουργιών Δ.Ε. Ανθούσας

Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση επιτροπής για την Ποιότητα ζωής, την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017