Ανακοινωσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΝ 11η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017

38η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης (Έκτακτη)

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- εκ του λόγου ότι θα πρέπει να δημοσιευτούν στο ΚΗΜΗΔΗΣ οι διαγωνισμοί έως τις 15/07/2017 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466, στην οποία αναφέρεται ότι ο νέος Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών εφαρμόζεται υποχρεωτικά μετά τις 15-07-2017. Λόγω του γεγονότος ότι οι αναφερόμενες στην ημερήσια διάταξη μελέτες αφορούν σε προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια προς χρηματοδότησή τους, έχουν συνταχθεί με βάση τον προϊσχύοντα κανονισμό και τυχόν αλλαγές θα συνεπάγονταν καθυστερήσεις και πιθανή απώλεια πόρων- συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 7η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε  σε συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 4η Ιουλίου  2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Τρίτη, 04 Ιουλίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τις ωρες και ημέρες λειτουργίας του Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου Δήμου Παλλήνης κατά τον μήνα Ιούλιο.

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε σε Α΄ δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)

στις 4 ΙΟΥΛΙΟΥ, του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Β' ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Καλείστε σε Β΄ δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 4η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 5η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κλπ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 2017 ΑΡ. ΠΡΟΜ. 23/17

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικής συγκολλητική επάλειψη, σκυροδέματος C20/25, υλικά και που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο για την κάλυψη λακουβών, για την πλήρωση των εκσκαφών κατά την κατασκευή δικτύων ύδρευσης ή κατά την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, για την ασφαλτόστρωση – στρώση με μπετό δρόμων και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί.

 

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κλπ - Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ & ΑΝΘΟΥΣΑΣ 2017 ΑΡ. ΠΡΟΜ. 27/1

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια διαφόρων αδρανών υλικών, όπως άμμο λατομείου, 3Α και χονδροχάλικο, υλικά που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο για την κάλυψη λακουβών, για την πλήρωση των εκσκαφών ή για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων ύδρευσης κατά την κατασκευή δικτύων ύδρευσης ή κατά την αποκατάσταση βλαβών στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τη χρησιμοποίησή του σε οικοδομικές εργασίες και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί.

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017