Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Γέρακα την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Προκήρυξη πρόσληψης ενός ιατρού και ενός διατροφολόγου με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το έργο URBAN HEALTH CENTERS 2.0

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Πρόκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας Δήμου Παλλήνης, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Ανθούσας την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Παλλήνης την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015