Ανακοινωσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Παροχή υπηρεσιών εναρμόνισης περιοχής ασυρμάτου, τμήματος Π.Ε. 1 στα νέα Πολεοδομικά δεδομένα"

Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού" του Ν.Π.Δ.Δ(Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας)

Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων" στο Δήμο Παλλήνης

Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων Δήμου Παλλήνης

Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015